Boka synundersökning för kontaktlinser

Svara först på ett antal frågor. Välj sedan butik, plats och tid.

Har du kontaktlinser idag?

Vad är anledningen till att du vill boka en undersökning?

Har du linser med en läsdel?

Förra frågan

Tidsbokning

Behöver du, har du linser eller behöver du en synundersökning för linser? Gör din tidsbokning online eller välkommen in till en av våra butiker.

Vid en synundersökning kontrollerar din legitimerade optiker dels styrkan i dina ögon, dels om det finns några andra avvikelser för att kunna avgöra om du är i behov av glasögon. En synundersökning görs oavsett ålder. För barn upp till 8 år så hänvisas man i Sverige till sjukhusets ögonmottagning. Vid behov av glasögon eller kontaktlinser , kommer din legitimerade optiker på Direkt Optik att ge dig grundliga råd och tips inför användandet.

Kostnad synundersökning
Hos Direkt Optik kostar en synundersökning för glasögon 400 kr. En synundersökning hos Direkt Optik tar ca 30 minuter. Detta innebär att det finns god tid för optikern att undersöka samt ge rådgivning om dina behov. I synundersökning ingår först en förberedande undersökning i vår autorefraktor samt en tryckmätning av ögat. Våra legitimerade optiker gör därefter en grundlig undersökning av din syn och dina ögon. Upptäcks förändringar i ögat så remitteras du till en ögonläkare. Vi rekommenderar att man gör en synundersökning minst vartannat år, för att optikern ska kunna hitta förändringar i ögat i tid.

Behöver jag glasögon?
För att bedöma om du är i behov av glasögon rekommenderar vi att du gör en synundersökning. Tänk på att vara utvilad inför besöket för bästa resultat. Om du använder medicin är det viktigt att du informerar din optiker om detta eftersom att det kan påverka dina ögon.

Hur går en synundersökning till?
En synundersökning görs i flera steg. Till en början, kommer optikern att göra en behovsanalys för att kunna avgöra vad som är bäst för dig och din livsstil. Därefter kommer optikern att undersöka dina ögon, kontrollera synskärpan samt mäta vänster och höger ögon separat och tillsammans. Efter synundersökningen går din legitimerade optiker igenom dina möjligheter.

Synundersökning för barn
Klagar ditt barn på huvudvärk? Har ditt barn datorskärm och mobiltelefon nära ansiktet? Har läraren påpekat att ditt barn kisar för att se vad som skrivs på tavlan? Dessa tecken påvisar att din son eller dotter kan behöva glasögon, vilket kan bedömas genom en synundersökning. Ju tidigare du agerar, desto större är chansen att barnets synfel minimeras i framtiden. För barn upp till 8 år så hänvisas man i Sverige till sjukhusets ögonmottagning

Dölj text