Frågor och svar

Se de vanligaste frågorna

Har du frågor eller behöver råd? De vanligaste frågorna från våra kunder finns nedan. Kanske finns din fråga (och svaret) också bland dem.

Har du en fråga som inte finns med här?

Kontakta oss då via ett av de många alternativen

Kontakta oss

3 för 1

Det betyder att du får bygga ditt eget glasögonpaket efter ditt behov. Du kan även dela erbjudandet med en glasögonkompis. Du betalar för paret med högst pris och får de andra två på köpet. Samma kvalitet och behandling på alla paren.

Ja, erbjudandet gäller alla slipningar i vårt sortiment.

Nej, man får 3 par progressiva om man vill. Det är det som gör vårt erbjudande så unikt.

Ja, det får man om man vill.

Enda förbehållet är att det ingår max ett par Ray-Ban i varje paket. Annars väljer man fritt ur vårt ordinarie sortiment oavsett om det är märkesbågar eller från vårt egna sortiment.

Nej, de får gärna kosta lika mycket som det första paret.

Då får man betala en mellanskillnad, eftersom att man betalar för det dyraste paret.

2 personer kan dela.

Ja, det får man om man vill.

Delbetala

Ja, vi har delbetalning via Resurs Bank. 

Ansökan görs direkt i butiken. Sedvanlig kreditprövning görs.

Information om hur det fungerar med delbetalning hos Direkt Optik får du i din butik allternativt via vår kundtjänst, kundservice@resurs.se. Detlajerad information finns också på hemsidan.

Försäkringar

Försäkringen gäller vid skada, stöld eller förlust.

Du är välkommen att besöka en Direkt Optik-butik så hjälper vi dig.

Gör en polisanmälan och ta med dig en kopia till Direkt Optik så ordnar vi resten i butiken.

Försäkringen har en självrisk. Självrisken uppgår till 20% av glasögonens ordinarie inköpspris, dock som lägst 150 kr vid skada och 300kr vid stöld eller förlust. Självrisken har ett tak på 1500kr.

Försäkringen gäller i 12 månader.

Du har möjlighet att nyttja din försäkring under hela din försäkringsperiod.

Glasögon för barn 8-19 år

I Direkt Optiks barnerbjudande ingår följande, vilket täcks av landstingsbidraget:

  • Glasögonbågar utvalda från ett visst sortiment
  • Glas index 1.6
  • Ytbehandling såsom repskydd

Man kan naturligtvis välja till annan båge som inte ingår i grundsortimentet, annat glas med högre index och andra ytbehandlingar. Då betalar man för eventuell tilläggskostnad.

Nej. Kids Deal, glasögonerbjudandet för barn, hos Direkt Optik kan inte kombineras med 3 för 1 eller andra rabatter och erbjudanden.

Nej. Kostnad för synundersökning tillkommer. Man kan inte kombinera Kids Deal med andra erbjudanden och rabatter.

Barn över 8 år kan boka en synundersökning hos en optiker medan barn mellan 0-8 år hänvisas till en ögonmottagning. Ögonmottagningen utfärdar ett recept som man tar med sig till optikern.

Statligt bidrag

Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 0 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap.

Bidragsgivningen till standardglasögon för barn och unga i åldern 0–19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag, andra inte och hur mycket landstingen ger skiljer sig åt.

Källa: Regeringskansliet

Bidrag ges för kostnad för glasögon till barn och unga i åldern 0–19 år.

Källa: Regeringskansliet

Bidrag ges för kostnad för glasögon till barn och unga i åldern 0–19 år.

Källa: Regeringskansliet

Bidrag ges från 0 år till och med det år då den unge fyller nitton år.

Källa: Regeringskansliet

Alla landsting ger i dag bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0–7 år. Det är dock få landsting som ger bidrag till standardglasögon till barn och unga över 8 år och hur stora bidragen är varierar beroende på landsting.

Kommer det att se likadant ut i alla landsting?

Bidragsgivningen ser i dagsläget olika ut i olika landsting. Vad den nya lagen och förordningen anger är att landstingen nu ska lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år.

Källa: Regeringskansliet

Har du en fråga som inte finns med här?

Kontakta oss då via ett av de många alternativen

Kontakta oss