Din integritet hos Direkt Optik

Direkt Optik AB ingår i Hans Anders Retail Group B.V. Direkt Optik AB (kallas nedan Direkt Optik), kan betraktas som personuppgiftsansvarig, vilket innebär att företaget är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Direkt Optik har sitt säte på adressen Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm. Direkt Optik är registrerat hos Bolagsverket med numret 556450.

När du handlar hos Direkt Optik

Om du själv uppger information i butiken eller webbutiken när du köper en produkt, registrerar dig som kund eller genomför ett syntest alternativt för forskningssyften eller i samband med en reklamkampanj behandlas informationen givetvis av Direkt Optik. Direkt Optik behandlar följande personuppgifter när du köper en produkt, registrerar dig som kund eller genomför ett syntest alternativt för forskningssyften eller i samband med en reklamkampanj:

 • Namn, adress, postnummer och ort.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Bosättningsland.
 • Kön.
 • Titel.
 • Födelsedatum.
 • Typ av bankkonto.
 • Kontonummer.
 • Betalningar (lagkrav för bokföringssyften).
 • Inköpshistorik.
 • Beviljade rabatter.
 • Registrerade klagomål och/eller konversationer.
 • Kundnummer.
 • Försäkringsinformation i fall där ersättning begärs från sjukförsäkringsbolag. Vi behandlar din försäkringsinformation (typ av försäkringsavtal, villkor och försäkringsbolag) för att kunna begära ersättning och informera dig om huruvida du har rätt till en (försäkringsbar) ny produkt.
 • I fall där ersättning begärs från sjukförsäkringsbolag måste vi behandla ditt socialtjänsts-/skatteregistreringsnummer för att kunna begära ersättning från ditt försäkringsbolag.
 • I samband med syntest: hälsoinformation, såsom de receptuppgifter från din vårdgivare/läkare som krävs för att genomföra ett syntest och/eller information som samlas in under syntestet.


Det händer att vi sätter upp övervakningskameror i våra butiker. De används för att förebygga snatteri. I alla de butiker där Direkt Optik använder kameraövervakning finns det en dekal på dörren där detta anges. Vi använder bilderna endast i samband med en incident för att fastställa vilken typ av incident det rör sig om eller identifiera gärningsmän, inblandande eller vittnen. Vid en incident granskas bilderna av en medarbetare från vår interna säkerhetsavdelning och/eller en behörig utredande polis. När det gäller bildernas lagringstid hänvisar vi till avsnittet ”Lagringsvillkor”.

När du besöker webbplatsen

Om du besöker vår webbplats samlar vi in personuppgifter om ditt besök. Det gäller uppgifter som din internetleverantör, IP-nummer, den webbplats som du besöker oss från, de webbplatser och sidor som du faktiskt öppnar och hur länge ditt besök varar. Se vårt meddelande om cookies för mer information.

När du ställer en fråga eller inkommer med ett klagomål

Om du kontaktar kundtjänstavdelningen behandlar vi dina uppgifter så att vi kan hantera din fråga eller ditt klagomål. Det gäller uppgifter som innehållet i frågan/klagomålet, namn, adress, ort, telefonnummer och/eller e-postadress. Direkt Optik kan också be dig uppge ett kundnummer som vi kan använda för att fram dessa uppgifter. Vi registrerar din fråga eller ditt klagomål i en kundtjänstdatabas.

När du kommunicerar via sociala medier

Många av våra kunder är aktiva på sociala medieplattformar som Facebook. Om du kommunicerar med oss via sociala medier, t.ex. genom att publicera kommentarer, ladda upp medieinnehåll, skicka ett privat meddelande eller ”gilla” oss får vi personuppgifter om dig, såsom namn, användarnamn, profilbild, bostadsort, e-postadress och kön. Vi använder de uppgifter vi får för att svara dig på bästa möjliga sätt och lagrar uppgifterna tillsammans med annan information om dig som vi har. På så sätt kan vi kommunicera med dig på ett mer personligt sätt nästa gång.

Om du besöker sociala mediesidor, och i synnerhet om du skriver kommentarer där, kan det hända att vi eller tredjepartstjänsteleverantörer som vi anlitar samlar in uppgifter om hur du använder sociala medier. I synnerhet samlar Direkt Optik in information från inlägg som du publicerat offentligt. Direkt Optik använder denna information för att skapa sig en bättre bild av ditt beteende och de preferenser du kan tänkas ha. Mer information finns i Direkt Optiks meddelande om

Utöver det här integritetsmeddelandet gäller de aktuella medieplattformarnas integritetspolicyer, användarvillkor och andra meddelanden. Vi råder dig att läsa de aktuella meddelandena och användarvillkoren. Innehållet i dessa kan skilja sig från innehållet i Direkt Optiks integritetsmeddelande. Direkt Optik har dessutom inget inflytande över vad dessa medieplattformar gör med dina uppgifter och därför inte heller något ansvar för det.

Vi vill tillhandahålla våra tjänster på bästa möjliga sätt. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna se till att du kan använda våra produkter och tjänster. Vi använder dessa personuppgifter för att leverera produkter och tjänster, fakturera, bearbeta beställningar och informera dig om dina beställningars status.

Utöver den behandling som sker för att vi ska kunna ingå avtal om tjänster och utföra dessa tjänster behandlar vi också uppgifter för följande ändamål:

 • För att förbättra våra tjänster. Vi använder dina personuppgifter för att ta reda på hur vi kan erbjuda dig ännu bättre service och hur vi kan utveckla våra produkter och tjänster.
 • För att förbättra vår webbplats och våra appar. Vi lagrar personuppgifter och annan information om hur vår webbplats används för att kunna fortsätta vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
 • För att erbjuda god service. Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge dig den service du förväntar dig av oss, ta itu med eventuella klagomål och svara på frågor.
 • För att hantera kundrelationer och marknadsföring. Vi behandlar personuppgifter såsom inköpshistorik, födelsedatum och försäkringsuppgifter för att hantera vår relation till dig som kund och genomföra riktade marknadsföringsaktiviteter. Detta ger oss möjlighet att ge dig anpassade, riktade erbjudanden exempelvis via post, e-post, telefon eller webben.
 • För att kunna återkalla produkter. Om någonting skulle gå fel med en produkt som vi har sålt och vi vill återkalla produkten så kan vi, utöver att utfärda pressmeddelanden, också kontakta dig direkt för din egen säkerhets skull.
 • För att göra kundundersökningar. Vi är nyfikna på vad våra kunder tycker om våra produkter och tjänster. Därför bjuder vi ibland in dig att delta i undersökningar om hur nöjda våra kunder är. Du väljer själv om du vill delta i sådana undersökningar.
 • För att förhindra bedrägerier. Ibland behöver vi behandla personuppgifter för att kunna utreda, förhindra och motverka bedrägeri.
 • För att begära ersättning från försäkringsbolag. Om du har en försäkring som täcker inköp av glasögon, om du kan få dina utlägg för kontaktlinser ersatta eller när du köper en hörapparat kan Direkt Optik begära ersättning från försäkringsbolaget å dina vägnar.
 • För att kunna återbetala inköpspriset vid returer. Under vissa förhållanden har du rätt att returnera en produkt och få pengarna tillbaka. Vi behandlar dina kontouppgifter så att vi kan återbetala det aktuella beloppet.
 • För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Vi kan vara skyldiga att uppge personuppgifter för myndigheterna, t.ex. för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller utföra en uppgift i enlighet med offentlig rätt.

Vi behandlar dina personuppgifter endast på basis av någon av följande rättsliga grunder:

 • Genomförande av ett avtal eller, på din begäran, förberedelser för ingående av ett avtal. Om du köper en produkt eller tjänst av oss behandlar vi dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna leverera produkten eller tjänsten. Direkt Optik behandlar också personuppgifter i samband med förberedelser inför leverans av produkten eller tjänsten. Det kan t.ex. handla om att vi registrerar ditt namn för att kunna boka en tid för syntest eller skicka en påminnelse.
 • Rättslig förpliktelse. I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om vi är rättsligt skyldiga att göra det.
 • Samtycke. För vissa typer av behandling ber vi om ditt samtycke. När du har gett ditt samtycke kan du närsomhelst återkalla det på samma sätt som du gett det eller genom att skicka ett meddelande till info@direktoptik.se.
 • Berättigat intresse. I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter eftersom vi har ett berättigat intresse av att göra det. Det gör vi dock endast om vår behandling inte på ett oproportionerligt sätt inskränker på din integritet. Direkt Optik använder berättigat intresse som rättslig grund för behandling av personuppgifter i samband med direkt marknadsföring, nödvändig kommunikation i form av kallelser till synundersökningar, inklusive kundprofilering som hjälper oss att ge riktade och specifika erbjudanden. För att sammanställa din kundprofil använder Direkt Optik information om din inköpshistorik (från den senaste tiden), försäkringsinformation (i begränsad omfattning) – t.ex. när du har rätt till ersättning och hur mycket extra du måste betala om du vill köpa nya glasögon – besöksbeteende på vår webbplats och klickbeteende i våra e-postmeddelanden.

Direkt Optik använder också berättigat intresse som rättslig grund för den kameraövervakning som beskrivits ovan. I det fallet väger medarbetares och kunders säkerhet tyngre än intressena hos de personer som filmas.

Personer under 16 år som besöker vår webbplats får uppge personuppgifter till Direkt Optik endast med målsmans godkännande och under förutsättning att målsman tagit del av det här integritetsmeddelandet.

Ibland delar vi personuppgifter med tredje parter. Det kan t.ex. vara det försäkringsbolag som ska ersätta dig för hela eller en del av priset du betalat för en produkt från oss.

Vi använder oss också av tjänster från tredje part när vi levererar produkten eller tjänsten du köpt och delar dina personuppgifter med dessa tredje parter för det ändamålet. Självklart ingår vi tydliga avtal med dessa parter om en korrekt hantering av dina personuppgifter. Exempelvis samarbetar vi med de IT-leverantörer som underhåller våra system eller tillhandahåller lagringstjänster. Vi använder också tredjepartstjänster för tillverkning och leverans av produkter. Slutligen kan detta också omfatta parter som vi anlitar för att skicka kommersiella meddelanden och leverera paket.

Vi ingår avtal om säkerheten för dina personuppgifter när de behandlas av en tredje part som vi anlitat. Om vi anlitar en extern part som behandlar dina personuppgifter ser vi till att denna part också följer våra säkerhetskrav. Det gör vi genom att ingå s.k. databehandlingsavtal där vi fastslår bl.a. vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och vad som ska gälla kring användningen av personuppgifter. Om du vill veta exakt vilka tredje parter vi anlitar ber vi dig skicka oss ett meddelande om det. 

I vissa fall delar vi också dina personuppgifter med andra företag inom Hans Anders Retail Group B.V. Om du är kund hos ett av våra företag betraktar vi dig som kund även till koncernen Hans Anders Retail Group B.V.

Direkt Optik verkar också i samarbete med franchisetagare. För att kunna bedriva ett sådant samarbete med franchisetagare kan vi komma att dela personuppgifter i syfte att möjliggöra service till kunderna eller i samband med marknadsföringsaktiviteter.

Eftersom Direkt Optik samarbetar med ett flertal olika tredje parter har vi valt att inte specifikt namnge dessa i det här integritetsmeddelandet. Det är dock inte på något sätt hemligt vilka företag vi anlitar. Om du vill ha en förteckning av de tredje parter vi anlitar kan du skriva till Direkt Optik på adressen privacy@direktoptik.com.

Det händer att vi över dina uppgifter till parter utanför EES-området (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet), exempelvis för att vi samarbetar med partner och producenter från länder utanför EES. Vi överför personuppgifter till parter utanför EES-området endast om en lämplig säkerhetsnivå kan garanteras.

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vi behöver, såvida vi inte omfattas av rättslig förpliktelse att lagra personuppgifterna en längre period. De specifika lagringsperioder vi tillämpar är:

 • 10 år för medicinsk information såsom resultat från syntest.
 • 7 år för skattedokumentation, inklusive fakturor.
 • Upp till 4 veckor för bilder från kameror, undantaget när det inträffat en incident. När så har skett behåller Direkt Optik bilderna till dess att incidenten har hanterats.

Vi anser att det är viktigt att din integritet hanteras med omsorg. Hans Anders Retail Group B.V. har utsett ett dataskyddsombud som övervakar efterlevnaden av integritetslagstiftning och integritetsskydd inom Hans Anders Retail Group B.V. Du kan kontakta dataskyddsombudet via e-post (privacy@direktoptik.com) eller via post Direkt Optik AB, Ref. Data Protection Manager, Box 3010, 291 03 Kristianstad.

Vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld eller obehörig användning. Vi har fastställt interna förfaranden och regler för att säkerställa att vi upprätthåller en lämplig säkerhetsnivå. Våra medarbetare har tillgång till personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt.

Vi anser att det är viktigt att din integritet hanteras med omsorg. Hans Anders Retail Group B.V. har utsett ett dataskyddsombud som övervakar efterlevnaden av integritetslagstiftning och integritetsskydd inom Hans Anders Retail Group B.V. Du kan kontakta dataskyddsombudet via e-post, privacy@direktoptik.com, eller via post Direkt Optik AB, Ref. Data Protection Manager, Box 3010, 291 03 Kristianstad.

Vi gör vårt allra bästa för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld eller obehörig användning. Vi har fastställt interna förfaranden och regler för att säkerställa att vi upprätthåller en lämplig säkerhetsnivå. Våra medarbetare har tillgång till personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt.

Om du har klagomål kring hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. Vi kommer att göra allt vi kan för att lösa problemet på bäst sätt.

Om vi inte kan lösa frågan har du rätt att inkomma med ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet för integritetsfrågor. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter är imy@imy.se.

För våra försäkringar gäller Chubbs integritetspolicy, läs mer om den här.


Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast 28 maj 2018.

Direkt Optik förbehåller sig rätten att införa ändringar i detta integritetsmeddelande. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker den här sidan för att se om några ändringar har gjorts.