Att sätta i och ta ut kontaktlinserna

Att sätta i och ta ut kontaktlinserna

Det kan verka lite jobbigt i början men när du väl lärt dig att ta ut och sätta i linserna, är det hur lätt som helst. Men om du just har börjat använda kontaktlinser, kanske du vill ha några tips om hur du gör det på rätt sätt.

God hygien är viktig för att du ska undvika ögoninfektioner. Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten, innan du sätter i eller tar ut linserna. Innan du rör vid linserna ska du torka händerna med en handduk som inte släpper ifrån sig några partiklar eller fibrer.

Att sätta i kontaktlinser

Kontrollera först att din kontaktlins är helt ren innan du sätter i den. Sätt linsen på ditt pekfinger och kontrollera att den ser skålformad ut. Om den ser ut som ett tefat, är den ut och in.

Råd från optikern

Använd ditt långfinger för att dra ner det nedre ögonlocket och placera linsen mitt i ögat. Titta neråt, släpp ögonlocket försiktigt och blinka. Det bör kännas rätt omedelbart. Om det inte gör det, ta ut och rengör den med lösningen i förpackningen och försök en gång till.

Råd från optikern
Att ta ut kontaktlinserna

Att ta ut kontaktlinserna

Innan du tar ut kontaktlinserna ska du återigen tvätta händerna noga. Även om du bara ska rengöra kontaktlinserna, ska du undvika att få in bakterier i ögonen. Påbörja sedan proceduren med att först kontrollera att linsen flyter och inte fastnar på ditt öga. Om linsen fastnat ska du blinka hårt med ögonen tills den flyter.

Sätt ditt pekfinger på linsen och för den sakta neråt. Använd den andra handen (tummen och pekfingret) för att ta ut den.