Glasögonbidrag för barn och unga

Bidraget gäller för barn och ungdomar fram till det år barnet fyller 19 år, förutsatt att synen har förändrats. Hanteringen samt storleken på det statliga bidraget varierar från landsting till landsting, men minimibeloppet är satt till 800 kr. För information om bidragets storlek på din ort hänvisar vi till det landsting som du tillhör. Kontakta gärna även din lokala butik för vägledning.

Statligt bidrag glasögon
Statligt bidrag glasögon