Barnglasögon

I erbjudandet ingår:

  • Glasögonbågar utvalda från ett visst sortiment
  • Glas index 1.6
  • Repskydd som ytbehandling
Alla barnglasögon

Man kan naturligtvis välja till en annan båge som inte ingår i grundsortimentet, glas med högre index och andra ytbehandlingar. Då betalar man för eventuell tilläggskostnad.

Frågor om Kids Deal

I Direkt Optiks barnerbjudande ingår följande, vilket täcks av landstingsbidraget:

  • Glasögonbågar utvalda från ett visst sortiment
  • Glas index 1.6
  • Ytbehandling såsom repskydd

Man kan naturligtvis välja till annan båge som inte ingår i grundsortimentet, annat glas med högre index och andra ytbehandlingar. Då betalar man för eventuell tilläggskostnad.

Nej. Kids Deal, glasögonerbjudandet för barn, hos Direkt Optik kan inte kombineras med 3 för 1 eller andra rabatter och erbjudanden.

Nej. Kostnad för synundersökning tillkommer. Man kan inte kombinera Kids Deal med andra erbjudanden och rabatter.

Barn över 8 år kan boka en synundersökning hos en optiker medan barn mellan 0-8 år hänvisas till en ögonmottagning. Ögonmottagningen utfärdar ett recept som man tar med sig till optikern.

Statligt bidrag

Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar upp till 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap.

Bidragsgivningen till standardglasögon för barn och unga upp till 19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag, andra inte och hur mycket landstingen ger skiljer sig åt.

Källa: Regeringskansliet

Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.

Källa: Regeringskansliet

Bidrag ges för kostnad för glasögon till barn och unga i åldern 0–19 år.

Källa: Regeringskansliet

Bidrag ges till barn och ungdomar mellan 0-19 år.

Källa: Regeringskansliet