Check iconLämpligt för alla företag oavsett storlek
Check iconFlexibelt och utan köpkrav
Check iconStort och unikt företagssortiment
Glasögon anpassade till ditt arbete

Glasögon anpassade till ditt arbete

Trivsel, hälsa och säkerhet. Synen betyder så mycket. Behovet av glasögon till medarbetare är stort på många arbetsplatser. Det kan vara glasögon för datorn eller skyddsglasögon för bygg och industri.

Vissa tjänster kan behöva specialanpassade glasögon. Bra synvård innebär även bra friskvård då det förebygger huvudvärk, ryggont och spänningar i nacke och axlar.

Vad säger lagen?

Vad säger lagen?

Arbetstagare som arbetar minst en timme per dag framför bildskärm har rätt till en synundersökning enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, AFS 1998:5. Om synundersökningen visar att man behöver särskilt anpassade arbetsglasögon ska man således få sådana av arbetsgivaren enligt lag. Arbetsgivaren kan sätta en kostnadsgräns för bågarna, men däremot inte för själva glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av glas som är nödvändiga.

På vissa arbetsplatser krävs skyddsglasögon för att minska risken för ögon­ och ansiktsskador. Det är arbetsgivaren som ska bekosta den personliga skyddsutrustningen som arbetstagaren behöver.

Företagsavtal hos Direkt Optik

Kontakta oss gärna via e-post eller telefon för mer information.

E-post: Info@direktoptik.com Ring upp: 044-28 22 80