Välkommen till ett tryggt besök hos Direkt Optik

 

På grund av rådande omständigheter vill vi kort förtydliga att följande förhållningssätt och öppettider gäller för Direkt Optik.

Direkt Optik följer alltid socialstyrelsens föreskrifter gällande hygien och desinficering av våra instrument.

Vi håller ytor rena och desinficerar kontinuerligt. Handsprit använder vi generöst och regelbundet. 

Synundersökningar skall endast göras när man är frisk, detta gäller i synnerhet under rådande situation.

Har du förkylningssymtom eller liknande så ber vi dig att omboka din tid. Kontakta oss via mail eller telefon.

Vi tar alla vårt ansvar och stannar hemma om vi har influensa liknande symtom, såsom hosta och feber eller känner oss förkylda.

Vi desinficerar utrustning som vi använder kliniskt.

Vi skakar inte hand.

Vi använder engångsplasthandskar för vissa undersökningsmoment.

Vi gör allt för din och våra medarbetares trygghet och säkerhet.

Vi håller oss hela tiden uppdaterade genom den information som lämnas av våra myndigheter och ändrar våra rutiner när det krävs.

Vi har öppet som vanligt, men lokala avvikelser kan förekomma. Naturligtvis är du varmt välkommen att höra av dig till din butik vid ytterligare funderingar.