Män har sämre öga för färg

Många vet att det är vanligare med färgblindhet hos män. Men visste du att kvinnor och män ser färger och nyanser olika? Åtminstone enligt en amerikansk studie som publicerades i tidskriften Biology of Sex Differences år 2016. I studien fick unga män och kvinnor med perfekt syn genomgå flera beprövade syntester.

Det visade sig att männen hade svårare att skilja på olika färgnyanser än vad kvinnor hade. Dessutom visade det sig att männen behövde en aning längre våglängd på ljuset för att se samma nyans som kvinnorna. Forskarna tror att det är testosteronet som spelar en avgörande roll i hur hjärnan uppfattar synintryck.


Varför är det viktigt att veta om du är färgblind?

Färgblindhet kan diagnostiseras tidigt, vid omkring 4 års ålder. Detta är nödvändigt då vissa typer av yrken kräver ett perfekt färgseende. Till dessa hör bland annat elektriker, lokförare, pilot eller polis. 

Vad är färgblindhet?

Vad är färgblindhet?

För att förstå färgblindhet måste man först förklara hur ögat fungerar. I ögats näthinna finns ljuskänsliga celler, nämligen stavar och tappar. De ljuskänsliga stavarna arbetar huvudsakligen på natten och tapparna på dagen. Det är tapparna som gör att du kan uppfatta olika färger, genom att reagera på ljusets olika våglängder.

Där finns tre olika typer av tappar som är känsliga för färgerna rött, blått och grönt. Dessa tappar sänder sedan signaler till hjärnan och det är så du vet vilken färg det handlar om.

Vad beror färgblindhet på?

Vad beror färgblindhet på?

Hos personer som kan uppfatta färger normalt sker ovanstående process utan problem.

Färgblindhet uppstår vanligtvis när en eller flera av de tre typerna av tappar inte fungerar korrekt eller inte alls. Färgblindhet är därför ett resultat av en försämrad bearbetning av den visuella signalen i hjärnan.

Vilka andra orsaker finns?

Vissa läkemedel kan göra dig färgblind, till exempel en mycket hög dos klorokin. Personer med diabetes löper också större risk att drabbas av färgblindhet. En annan mindre vanlig orsak är färgblindhet på grund av trauma, till exempel efter en olycka.

Fargblindhet

Ett åldersrelaterat tillstånd

Färgblindhet är faktiskt också åldersrelaterat. När vi blir äldre har ögonen allt sämre förmåga att skilja mellan olika nyanser. På så sätt blir man naturligt färgblind. Men eftersom denna effekt kompenseras av hjärnan märker vi inte av den lika mycket. 


Fargblindhet

Kan färgblindhet botas?

Ibland kan glasögon eller linser hjälpa, till exempel O2AMps eller Colorlite-linser, men färgblindhet kan aldrig botas helt och hållet.

Amerikanska genforskare vid universitet i Washington och Florida har lyckats hitta ett möjligt botemedel för människor som lider av färgblindhet. Med hjälp av ett modifierat virus lyckades de återställa förmågan hos ljuskänsliga celler i det visuella uppfattningscentrumet hos två färgblinda apor. Enligt forskarna ska tekniken även fungera på människor.