FAQ

Vanliga frågor och svar

BARNERBJUDANDE

Glasögon för barn 8-19 år

 • Vad ingår i barnerbjudandet hos Direkt Optik?

  I Direkt Optiks barnerbjudande ingår följande, vilket täcks av landstingsbidraget:

  • Glasögonbågar utvalda från ett visst sortiment
  • Glas index 1.6
  • Ytbehandling såsom repskydd

  Man kan naturligtvis välja till annan båge som inte ingår i grundsortimentet, annat glas med högre index och andra ytbehandlingar. Då betalar man för eventuell tilläggskostnad.

   

 • Kan Kids Deal-erbjudandet kombineras med 3 för 1?

  Nej. Kids Deal, glasögonerbjudandet för barn, hos Direkt Optik kan inte kombineras med 3 för 1 eller andra rabatter och erbjudanden.

 • Ingår synundersökning i erbjudandet Kids Deal?

  Nej. Kostnad för synundersökning tillkommer. Man kan inte kombinera Kids Deal med andra erbjudanden och rabatter.

 • Kan mitt barn besöka en optiker?

  Barn över 8 år kan boka en synundersökning hos en optiker medan barn mellan 0-8 år hänvisas till en ögonmottagning. Ögonmottagningen utfärdar ett recept som man tar med sig till optikern.

Statligt bidrag

 • Varför inför regeringen detta bidrag?

  Syftet med bidraget är att möjliggöra för flickor och pojkar mellan 8 och 19 år, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, att kunna delta på lika villkor i såväl skola som på fritiden. Det bidrar till att barn och unga kan leva och växa upp under goda förhållanden. En mer jämlik tillgång på glasögon bedöms motverka att barn och unga som lever i familjer i ekonomisk utsatthet och i dag inte får bidrag för glasögon hamnar i utanförskap.

  Bidragsgivningen till standardglasögon för barn och unga i åldern 8–19 år ser olika ut i olika landsting i dagsläget. Vissa landsting ger bidrag, andra inte och hur mycket landstingen ger skiljer sig åt.

  Källa: Regeringskansliet

 • Hur stort är bidraget?

  Bidraget ska uppgå till 800 kr per person. Om kostnaden för glasögonen är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.

  Källa: Regeringskansliet

 • Vad innefattar bidraget?

  Bidrag ges för kostnad för glasögon till barn och unga i åldern 8–19 år.

   Källa: Regeringskansliet

 • Hur gammal kan jag vara för att få bidraget?

  Bidrag ges från 8 år till och med det år då den unge fyller nitton år.

  Källa: Regeringskansliet

   

   

   

   

 • Varför riktar sig bidraget enbart till barn och unga i ålder 8-19 år?

  Alla landsting ger i dag bidrag för standardglasögon till barn i åldern 0–7 år. Det är dock få landsting som ger bidrag till standardglasögon till barn och unga över 8 år och hur stora bidragen är varierar beroende på landsting.

  Kommer det att se likadant ut i alla landsting?

  Bidragsgivningen ser i dagsläget olika ut i olika landsting. Vad den nya lagen och förordningen anger är att landstingen nu ska lämna bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år.

  Källa: Regeringskansliet