Så fungerar progressiva kontaktlinser

Eftersom kontaktlinser sitter på ögat och följer med vid ögonrörelser krävs en annorlunda lösning än i glasögon. Vanligtvis är optiken indelad i cirklar på linsytan, med varannan cirkel för avståndsseende och varannan för när­seende.

Vanligast är att lässtyrka ligger på den centrala delen på linsen eftersom pupillen drar ihop sig när man tänder lampan för att läsa och att man då nyttjar den centrala delen av linsen. På långt håll, när pupillen är större, används hela ytan på linsen. Det finns även andra lösningar beroende på pupillstorlek och arbetsuppgifter.